Second Opinion

Hjälper er i den totala bedömningen av en eller flera kandidater och ni får en ytterligare kvalitetssäkring av era egna processer. En second opinion innebär också att du får information som du aldrig skulle ha fått annars. 

En Second Opinion kan till exempel behövas när ni och ert företag rekryterar på egen hand, har fått in ett antal kandidater, men har svårt att se nyanserna hos personerna och välja vilka som ska gå vidare. Det kan också vara aktuellt om ni har en toppkandidat, men vill stärka ert beslutsunderlag ytterligare innan ni bestämmer er. Eller om ni har behov av att få en extern och professionell bedömning av en medarbetare som redan finns i er organisation, till exempel vid interna tillsättningar eller vid omplaceringar.