Rekrytering/headhunting

Vi hjälper er att hitta rätt människor till specialist- och ledarbefattningar. Vi vet att det kan vara avgörande för ett företags framgång. De mest eftertraktade talangerna är svåra att hitta. Vi är din detektiv på arbetsmarknaden. 
 
När det är svårt att attrahera rätt sökande till en kvalificerad tjänst genom platsannonsering eller när det ej är önskvärt för företaget att synas i en platsannons, lämpar sig det bäst att använda sig av search.

Kravprofil - analys av verksamhet

Av erfarenhet vet vi att graden av framgång i en rekryteringsprocess är direkt kopplad till det arbete som läggs ner innan själva searchprocessen startar. Därför inleds alltid våra searchuppdrag med en grundlig analys av uppdragsgivarens verksamhet och organisation, dess kultur och ledarstil. En väl genomarbetad dokumentation i form av företagsbeskrivning, krav- och sökprofil utgör grunden för vårt searcharbete.

Sökning efter kandidater

Därefter upprättas en tidsplan och researcharbetet påbörjas omedelbart. Utifrån överenskommen krav- och sökprofil identifierar vi och söker fram ett stort antal tänkbara kandidater. Till skillnad från att arbeta med annonsering som metod är searcharbetet en aktiv metod. Vidare söker vi igenom vårt nätverk, vår databas samt våra kontaktvägar.

Intervjuer

Efter ett inledande researcharbete vidtar intervjuer och referenstagning, med de kandidater som vi bedömt vara presumtivt intressanta. Normalt leder processen fram till 3-5 kandidater, som klart motsvarar den krav- och sökprofil som framtagits. Vi deltar alltid själva vid kandidatpresentationen. Den slutliga utvärderingen av kandidaterna utförs av uppdragsgivaren. 

Tester - personbedömning

Tester är en del i den samlade bedömningen. Vi är certifierade användare av ett flertal testverktyg som samtliga är granskade och godkända av STP - Stiftelsen För Tillämpad Psykologi. Detta gör att vi kan rekommendera det optimala testpaketet för just ert behov.

Uppföljning

Vårt uppdrag avslutas med kontinuerliga uppföljningar under de första 6 månaderna efter det att kandidaten påbörjat sitt arbete, -med både kandidaten och uppdragsgivaren.