Styrelse & Ledningsgrupp

Er affärsidé och ert bolag förtjänar de bästa ledarna. Vi ser till er och eran verksamhet, och väljer omsorgsfullt ut kompetenta och engagerade personer som tar ert ledningsgrupps/styrelsearbete till nya höjder.

Utvärdering - Analys -Identifiering

Vid sammansättningen av en aktiv styrelse eller ledningsgrupp är företagsledningens kompetens en bra utgångspunkt. En annan utgångspunkt är den strategiska inriktning som ni tänkt er för företaget. Finns inte denna måste den tillkommande styrelsen bestå av personer som kan starta detta arbete. Styrelsen ska arbeta med uppföljning av verksamheten, vara uppdragsgivare, stöd och rådgivare till VD, samt formulera och genomföra företagets vision och strategi för att ni ska nå era mål.

Positiva effekter

Avsikten med att tillsätta externa ledamöter är att de tillför kompetens som annars inte skulle finnas i företaget. Ett typiskt case är när man behöver utveckla företaget i en viss riktning men saknar kompetens och kontakter, -att då ta in en ny person som med nya ögon och ny energi kan göra underverk. 
 
En bra sammansatt styrelse består av kompetenta, av företaget oberoende, personer med nätverk som är värdefulla för företaget. När vi hittat ett antal potentiella kandidater med efterfrågad bakgrund, kompetens och nätverk är det dags för ägarna att möta dem.

Sökning i eget kontaktnät

Vi har idag ett brett kontaktnät med kompetenta personer med erfarenhet av styrelsearbete i både nationella och globala organisationer. Vi har möjlighet att söka efter rätt person både lokalt, regionalg, nationellt och internationellt.